EMH országadatlap: Magyarország 2020

A 2020. évi EMH országadatlap áttekintést nyújt a migráció és a nemzetközi védelem területén a 2020. év során bekövetkezett főbb szakpolitikai fejleményekről Magyarországon.

Pontos, időszerű, interoperábilis? - Adatkezelés a menekültügyi eljárásban

Az EMH új Tanulmánya azt vizsgálja, hogy a tagállamokban és Norvégiában hogyan kezelik az adatokat a menekültügyi eljárás különböző szakaszaiban (kérelmezés, nyilvántartásba vétel, benyújtás és vizsgálat). Feltérképezi a menekültügyi eljárásban alkalmazott adatkezelési megközelítéseket (azaz az adatvédelmet és annak biztosítékait), megvizsgálja a tagállamok előtt álló kihívásokat, továbbá elemzi a menekültügyi hatóságok (és mások) közötti adatmegosztás javítása érdekében bevezetett eljárási változások hatásait. A Tanulmány a menekültügyi eljárás során alkalmazott adatkezelés helyzetét és alakulását vizsgálja a 2014 és 2020 közötti időszak keretében, amelynek első három évét a nemzetközi védelmet kérelmezők nagyon magas száma jellemezte. Ezen túl a COVID-19, a menekültügyi eljárás során folytatott adatkezelésre gyakorolt hatását is röviden megvizsgálja. A statisztikák tekintetében a 2014-2019-es időszakot jeleníti meg.

EMH Menekültügyi és Migrációs Glosszárium

Az EMH Menekültügyi és Migrációs Glosszáriuma az egész Európai Unióra kiterjedő multidiszciplináris szótárat kínál, amely mintegy 500 kifejezést és fogalmat tartalmaz, számos nyelvre lefordítva. Az EMH Glosszáriumának naprakészen tartása konzultatív megközelítéssel történik. Az EMH Glosszáriumot egy erre a célra létrehozott munkacsoport dolgozza ki, amely együttműködik az európai Bizottsággal, az EASO-val, az FRA-val, a FRONTEX-szel, az Európai Unió Tanácsával, az Európai Unió Bíróságával és a nemzetközi szervezetekkel, mint az UNHCR és az IOM.

Megjelent az EMH 2020. évi jelentése!

A 2020-as év előre nem látható fejleményeket hozott a migráció és a menekültügy területén. A COVID-19 járvány hatással volt a migránsok, a menedékkérők és a visszatérők számára, ugyanakkor katalizátorként működött a menekültügy és a migrációkezelés terén új digitális megoldások kifejlesztésében. Az új kihívások mellett ugyanakkor a meglévők is megmaradtak. Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) által közzétett angol nyelvű éves jelentés áttekintést nyújt az EU tagállamaiban és Norvégiában 2020-ban történt legfontosabb migrációs és menekültügyi fejleményekről.

EMH Villámjelenés: Hogyan befolyásolta a migráció területét a Covid-19 járvány az EU és az OECD-tagállamokban?

A „Hogyan befolyásolta a migráció területét a Covid-19 járvány az EU és az OECD-tagállamokban?” című Villámjelentés az Európai Migrációs Hálózat (EMH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közösen készített „A COVID-19 migráció területére gyakorolt hatása az EU és az OECD-tagállamokban” című átfogó Inform főbb kutatási eredményeit mutatja be.

EMH és OECD Inform: A COVID-19 migráció területére gyakorolt hatása az EU és az OECD-tagállamokban

Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) együttműködésének eredményeként kiadványsorozat jelent meg a COVID-19 pandémia hatásairól a migráció különböző területein az EU-tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. 2020. júliusa és 2021. januárja között öt Inform jelent meg, amelyek legfontosabb eredményeit ezen átfogó dokumentum kívánja összefoglalni.

Grúzia csatlakozik az Európai Migrációs Hálózathoz

2021. márciusában Grúzia csatlakozott az Európai Migrációs Hálózathoz, mint megfigyelő. Az együttműködési szabályozás fontos lépést jelent a fokozott együttműködés előmozdítása felé a migráció és a menekültügy területén.

Megjelent az EMH új jelentése: Gyermekek migrációban

Hogyan biztosítják a tagállamok a gyermekek védelmét a migrációs eljárások során, és milyen intézkedések vannak érvényben a gondnokság, a szállás, a felnőtté válás és még sok más kérdés vonatkozásában? Az Európai Migrációs Hálózat (EMN) ezen új jelentése feltérképezi az Európai Bizottság 2017. évi a migráns gyermekek védelméről szóló közleményében megfogalmazott ajánlások 2019-es végrehajtásának állapotát.