European Migration Network

Az EU területén tanulmányi célú tartózkodásra jogosító engedélyekkel való visszaélések megelőzése, felderítése és kezelése

Milyen eljárásokat alkalmaznak a tagállamok a harmadik országbeli állampolgárok tanulmányi célú tartózkodására vonatkozó engedélyekkel való visszaélések megelőzésére és felderítésére? Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) legfrissebb tájékoztatója összehasonlító áttekintést nyújt a tagállamok vonatkozásában felmerült esetek kezelésének megközelítéseiről, tapasztalatairól és legjobb gyakorlatairól. 

Az uniós jogszabályok rendezik a harmadik országbeli állampolgárok kutatásának, tanulmányainak, képzésének, önkéntes szolgálatának, diákcsere programjainak, oktatási projektek és au pairing céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeit. Jelen tájékoztatás 24 tagállam tapasztalataira támaszkodik, és célja, hogy feltérképezze az EU-n belüli tapasztalatokat és megközelítéseket az olyan helyzetek megelőzése és kezelése terén melyek az engedélyekkel történő visszaélést célozzák. Az "engedélyek" kifejezés a tanulmányi céllal kiadott tartózkodási engedélyeket és hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat egyaránt magában foglalja.

A beutazást megelőző szakasz az, ahol a hangsúly az engedélyekkel való esetleges visszaélések megelőzésére helyeződik, a beutazást követő szakasz pedig a tanulmányi célú tartózkodási engedély kiadását követően a visszaélések nyomon követésére és felderítésére összpontosít. A tájékoztatás szerint számos tagállam teljes prioritást biztosít a beutazás előtti szakasznak,  ugyanennyi tagállam mind a beutazás előtti, mind a beutazás utáni szakaszra is hangsúlyt fektet.

A tagállamok leggyakrabban alkalmazott módszere a harmadik országok állampolgárai engedélyeikkel való visszaélése ellen a dokumentumok ellenőrzése és a kérelmezők kikérdezése. Az okmányok ellenőrzése magában foglalja például az útlevelek, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok és a pénzügyi eszközök konkrét ellenőrzését. A meghallgatás célja annak ellenőrzése, hogy a kérelmező ismeri-e a választott tanulmányi területet, a tanulmányok választott országát vagy a tanulmányok nyelvét. Egyéb ellenőrzési módszerek közé tartozik a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel, hogy megerősítsék a kérelmező beiratkozását, a kérelmező tanulmányi díjának befizetésének megtörténtét, valamint, hogy a nyelvtudásra vonatkozó tesztek elvégzésre kerültek.

A beutazást követő ellenőrzés során gyakran derül fény az engedélyekkel való visszaélésre, főként munkavállalás céljából. A visszaélések felderítésének fontos indikátora a harmadik országbeli állampolgár részéről, hogy a tanulmányait ideiglenesen felfüggeszti vagy a tanulmányok idő előtti abbahagyására kerül sor. A legtöbb tagállamban a tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel való visszaélés feltárása az engedély meghosszabbításának megtagadását vagy visszavonását eredményezi határozat útján, mellyel szemben a harmadik országbeli állampolgárnak lehetősége van közigazgatási bírósághoz fordulni.