EMH és OECD Inform: A COVID-19 migráció területére gyakorolt hatása az EU és az OECD-tagállamokban

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) együttműködésének eredményeként kiadványsorozat jelent meg a COVID-19 pandémia hatásairól a migráció különböző területein az EU-tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. 2020. júliusa és 2021. januárja között öt Inform jelent meg, amelyeket ezen átfogó dokumentum kíván összefoglalni. A legfontosabb megállapításokat, a beazonosított nehézségeket igyekszik szemléltetni és elemezni, továbbá aktualizálja az Informok eredményeit a 2020. december 31-én rendelkezésre állt adatok alapján.