EMH Inform: Szétválasztott és eltűnt migránsok - a tagállamok megközelítései a családok szétválasztásának megelőzése és az eltűnt migránsok felkutatására vonatkozó mechanizmusok terén

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadmány összehasonlító áttekintést nyújt a harmadik országbeli állampolgárok eltűnése és a családtagjaiktól való szétválasztása kockázatának megelőzése és kezelése érdekében tett tagállami szakpolitikákról, intézkedéseikről és gyakorlati megközelítésekről. Az információkat az EMH nemzeti kapcsolattartó pontjai gyűjtötték össze. Az EMH Inform célja, hogy beszámoljon arról, hogy a tagállamok és Norvégia milyen módon akadályozzák meg azt, hogy az EU-ban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok szétválasztásra kerüljenek családtagjaiktól. Három különböző szcenáriót jelenít meg e téren:1) amikor először kerülnek kapcsolatba a hatóságokkal; 2) az egyik létesítményből a másikba történő átszállítás során; valamint 3) a tagállamban való tartózkodásuk alatt.  Az Inform arról is beszámol, hogy a tagállamok hogyan kezelik az eltűnt harmadik országbeli állampolgárok kérdését, beleértve az eltűntnek nyilvánított harmadik országbeli állampolgárok bejelentésére és felkutatására vonatkozó már meglévő eljárásokat.