EMH Inform: Törvényes utak feltárása a munkaerő-szükségletek kielégítése végett

Az EMH által kiadott gyorsjelentések, politikai helyzetelemzések (Informok) célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések, tanulmányok és ad hoc megkeresések során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára. Jelen kiadmány célja, hogy feltárja a tagállamok tapasztalatait az új törvényes útvonalakkal kapcsolatban, különösen a „Tehetségi Partnerségek” és a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára biztosított, munkavállalással kapcsolatos kiegészítő védelem vonatkozásában.

A „Tehetségi Partnerségek” tekintetében a kiadmány feltárja a harmadik országokkal meglévő vagy tervezett partnerségek útján megcélzott ágazatokat és nemzetiségeket, beleértve az ideiglenes és hosszú távú migrációt, valamint a körkörös migrációt. Továbbá azt is megvizsgálja, hogy az ilyen intézkedések kidolgozása során milyen módon veszik figyelembe azokat a hiányszakmákat, amelyeket nem lehet az uniós országokban már rendelkezésre álló nemzeti, vagy legálisan tartózkodó migráns munkavállalókkal betölteni. Ezen túl a munkáltatók és a nemzeti foglalkoztatási hatóságok bevonásának mechanizmusaival is foglalkozik.

Ami a kiegészítő útvonalakat illeti, az Inform kifejezetten a nemzetközi védelemre szoruló személyek munkavállalásához kapcsolódó kiegészítő útvonalaira összpontosít.