International Students_Cover picture

A harmadik országból származó hallgatók bevonzása és a munkaerőpiacra való belépésük megkönnyítése az EU egyik prioritása. Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) frissen kiadott tanulmánya 25 európai ország azon erőfeszítéseit foglalta magában, mellyel lehetőségeket biztosítanak a nemzetközi hallgatóik számára. Az elmúlt években folyamatosan növekedett az EU-ban tanulmányaikat megkezdő nemzetközi diákok száma, legnépszerűbb úti céljaik az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország voltak, míg a legnagyobb számban Kínából, az Egyesült Államokból és Indiából érkeztek. Az EMH tanulmánya szerint a harmadik országból származó hallgatók fontosak a jövőbeli beruházások, a gazdasági növekedés, és az innováció szempontjából. A tanulmány szerint a hallgatók megtartása hozzájárulhat a képesített munkaerő számának növeléséhez.

Emellett a nemzetközi hallgatók tandíja jóval magasabb, mint a belföldi vagy EU-s diákok tandíja, ami azt jelenti, hogy az adott nemzetközi tanuló anyagilag is hozzájárul az adott ország felsőoktatási szektorához.

Tanulmány megállapította, hogy a nemzetközi hallgatók bevonzásának leggyakoribb módszerei a promóciós tevékenységek, valamint az angol nyelven elérhető ösztöndíjak és programok. Kihívásnak könyvelhető el az idegen nyelveken, különösen az angol nyelven elérhető kurzusok korlátozott száma, a vízum és tartózkodási engedély iránti kérelmek hosszú feldolgozási ideje, a nem megfelelő ösztöndíjak, és a lakáshiány is. A tanulmányban részt vevő legtöbb tagállam hozott olyan intézkedéseket, amelyek a végzett nemzetközi hallgatók a nemzeti munkaerőpiacra való belépését segítik elő.

A tanulmány szerint ugyanakkor voltak olyan tényezők is, amelyek elősegítették a hallgatók bevonzását, viszont hátráltatták a megtartásukat. Az angol nyelvű tanulmányi programok pozitívan befolyásolták a nemzetközi hallgatók számát, de nem ösztönözték hosszú távú munkaerő-piaci integrációjukat. További kihívásként merült fel a tanulmányi célú tartózkodással való visszaélés kérdése is.

A teljes angol nyelvű tanulmány az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_international_students_2018_synthesis_report.pdf