EMH Villámjelentés: Milyen nemzeti védelmi státuszok léteznek az Európai Unió tagállamaiban és Norvégiában?

Az európai szinten harmonizált két védelmi státusz (menekültstátusz és kiegészítő védelem) mellett számos nemzeti védelmi státusz létezik. Noha összehasonlító információk állnak rendelkezésre arról, hogy a tagállamok hogyan kezelik az EU-hoz harmonizált védelmi státuszokat, a nemzeti védelmi státuszokra vonatkozóan hiányosak az információk. A tagállamok és Norvégia nyújtanak-e másfajta védelmet az uniós menekültügyi jogszabályok által szabályozottakon kívül? Ha igen, milyen státuszokkal rendelkeznek és milyen eljárásokat vezettek be a kérelmek feldolgozására? Mely jogi normák vonatkoznak rájuk és hogyan hasonlíthatók össze az európai szinten harmonizált státuszokkal? A „Milyen nemzeti védelmi státuszok léteznek az Európai Unió tagállamaiban és Norvégiában?” elnevezésű villámjelentés bemutatja „A tagállami védelmi státuszok komparatív áttekintése az EU-ban” című összefoglaló jelentés legfontosabb megállapításait.