Publikációs adatbázis

Az EMH Magyar Nemzeti Hálózatának tagjai az EMH által is szorgalmazott tudományos megközelítéssel összhangban, azonban az EMH munkájától függetlenül is végeznek tudományos tevékenységet, készítenek és publikálnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy az EMH HU NKP XIII. Nemzeti Ülését a tudományos szférának a migrációs politikaformáláshoz történő hozzájárulása téma köré szerveztük, így első alkalommal e 2014. október 14-én megrendezett ülésre került összegyűjtésre a hálózati tagok 2013 óta megjelent, illetve megjelenés alatt álló publikációinak listája.

A publikációs adatbázis célja, hogy mind a politikaformálás, mind a tudományos élet szereplőit, továbbá a migráció bármely területéhez kapcsolódóan tudományos érdeklődéssel közelítőket informálja az utóbbi évek migrációs tárgykörű tanulmányairól és azok elérhetőségéről. Célunk, hogy a listát legalább évente két alkalommal, a tavasszal és ősszel megrendezendő Nemzeti Üléseinkre frissítsük. Ugyanakkor bármikor szívesen vesszük az adatbázis kiegészítésére tett javaslatokat, hiszen célunk, hogy az EMH aktívan hozzájáruljon a migrációs tárgykörök tudományos igényű feldolgozásához, illetve az ilyen munkák terjesztéséhez is.

Ezúton is szeretnénk megköszönni hálózati tagjainknak tudományos igényű munkáját és hozzájárulásukat a tanulmányaik jelen publikációs adatbázisban történő feltüntetéséhez. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a jelen publikációs adatbázist képező tanulmányok nem az Európai Migrációs Hálózat gondozásában vagy azzal összefüggésben jöttek létre, az e listán szereplő tanulmányokra vonatkozó szerzői és egyéb jogok kizárólag a szerzőket (illetve az általuk kifejezetten engedélyezett személyeket) illetik meg.

Szerző Publikció címe Csökkenő rendezés Pontos hivatkozás Publikáció éve
Melegh Attila, et al. "Czernowitz bei Sadagora". Identitäten und kulturelles Gedächtnis im mitteleuropäischen Raum (Taschenbuch). Hartung-Gorre
Molnár Tamás A bevándorlás kezelése az Európai Unió tagállamaiban: Magyarország migrációs jogi szabályozása és migrációs politikája In: Jakó Nóra , Kardos Lili (szerk.) A schengeni övezet és a külső határok: górcső alatt az Európai Unió határigazgatása. 126 p. Szeged; Budapest: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 81-91. (Az Erurópa-Tanulmányok Központ Füzetei; 7. ) (ISBN:978-963-306-195-4)
Melegh Attila A globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a XX. században (The Development of Global Population Policies) In: Cseh-Szombathy, László and Tóth, Pál Péter (eds.). Népesedés és népességpolitika (Population Development and Population Policy). Századvég, Budapest. pp. 452-481.
Molnár Tamás A Government Approach to Moving Statelessness Forward on the International Agenda
Töttös Ágnes A hazai Migrációs Stratégia legális migrációval kapcsolatos biztonsági kérdései In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV.
Illés Sándor A helyi gazdaságfejlesztés egy modellje. Munkaügyi Szemle, 58. évf. 4. sz. pp. 20-28.
Rapkay Bence, Illés Sándor, Stárics Roland A helyi gazdaságfejlesztés egyes gondolati előzményei és következményei. Földrajzi Közlemények, 137. évf. 1. sz. pp. 28-39.
Lőrincz Aranka A hontalan státusz megállapítása iránti eljárás nemzetközi és magyar aspektusai In: Közjogi Szemle, 2014/4
Lőrincz Aranka A japán bevándorlás szigora - kinek a biztonsága? In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XV., Pécs, 2014.
Gyeney Laura A kettős állampolgárság az Európai Unió jogában In Sui generis vagy politikai megfontolások?: A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára (szerk. Gyeney Laura, Korom Ágoston), A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Szakosztálya konferencia kiadványa, Budapest, 2013. pp.16-22.
Haraszti Margit Katalin A külföldiek kiutasítást előkészítő őrizete. Rendészet kontra alapjogok, a fogva tartás alternatívái Belügyi szemle (2010-), 2013. (61. évf.) 3. sz. 5-31. old.
Hautzinger Zoltán A külföldiekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések rendszere In: Ruzsonyi Péter (szerk.): Tendenciák és alapvetések a bűnügyi tudományok köréből. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2014. 253-286. o.
Szuhai Ilona A magyar és a török migrációs jog- és intézményrendszer összehasonlítása – egy kutatás első eredményei. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2014/1. 117-126. o. ISSN 2063-9058
Hautzinger Zoltán A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás In: Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2014/2. sz. 69-78. o.
Kincses Áron, Michalkó Gábor, Tóth Géza A Magyarország átutazó forgalmában érintett települések lehatárolása TERÜLETI STATISZTIKA 54:(3) pp. 237-252.
Melegh Attila, Őri Péter A második demográfiai átmenet. (The Second Demographic Transition) In Spéder Zsolt (ed.) Család és népesség itthon és Európában. Századvég, Budapest.
Klenner Zoltán A menekültek áttelepítésének nemzetközi gyakorlata és jogszabályi háttere Magyarországon In: Acta Humana, 2014
Klenner Zoltán A menekültügyi őrizet és bevezetésének szükségessége In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIV. Pécs, 2013. (295-299. oldal)
Hautzinger Zoltán A migráció alaptézisei In: Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció elmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2014. 5-21. o.
Hautzinger Zoltán A migráció szabályozása In: Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció elmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Budapest, 2014. 43-65. o.