Megjelent az EMH új jelentése: Gyermekek migrációban

 

Hogyan biztosítják a tagállamok a gyermekek védelmét a migrációs eljárások során, és milyen intézkedések vannak érvényben a gyámság, a szállás, a felnőtté válás és még sok más kérdés vonatkozásában? Az Európai Migrációs Hálózat (EMN) ezen új jelentése feltérképezi az Európai Bizottság 2017. évi a migráns gyermekek védelméről szóló közleményében megfogalmazott ajánlások 2019-es végrehajtásának állapotát.

 

Az Európai Bizottság 2017. évi közleménye intézkedéseket határoz meg az összes migráns gyermek védelmének megerősítésére uniós és nemzeti szinten. Az EMH jelentése 26 országból[1] ad összehasonlítható információkat és példákat a 2017-es közleményben meghatározott kulcsfontosságú területeken, ideértve a kiskorúak azonosítását, védelmét, befogadását, státusz meghatározási eljárásokat, gyámságot és integrációt. A jelentés a tagállamok és Norvégia 2019-es helyzetét tükrözi.

Amint a 2017. évi közlemény rámutat, a határokat átlépő migráns gyerekeket mindig gyermekként kell azonosítani és regisztrálni, és speciálisan képzett személyzettől kell támogatást kapniuk. A közlemény emellett kulcsfontosságú intézkedéseket javasol a biztonságos és megfelelő befogadási feltételek, valamint a gyámok gyors kijelölése érdekében minden kísérő nélküli kiskorú számára. Az EMH-jelentés legfontosabb megállapításai azt mutatják, hogy a vizsgált országok többsége a kiskorúak azonosítása és nyilvántartása során megfelelő képzettséggel rendelkező tisztviselő jelenlétét irányozza elő, és speciális képzést nyújt a határőröknek/rendőrségeknek. Ami a befogadást illeti, a menedékjogot kérő gyermekes családokat általában a menedékkérők befogadó létesítményeiben helyezik el, míg a kísérő nélküli kiskorúakat általában speciális befogadó központokban helyezik el. A legtöbb tagállam gyámot vagy képviselőt biztosít a kísérő nélküli kiskorúak számára a menekültügyi rendszerben; felükben ez a támogatás a más migrációs eljárások során feljegyzett kísérő nélküli kiskorúak számára is elérhető.

A 2017. évi közlemény kiemeli a korai integráció fontosságát. Az EMH jelentése megállapította, hogy a tagállamoknak általában nincs külön szakpolitikájuk vagy stratégiájuk a migráns háttérrel rendelkező kiskorúak integrációjára. Néhány tagállamban azonban végrehajtják a migráns gyermekek integrációját elősegítő nemzeti programokat, és 2019-ben jelentettek némi előrelépést. A 2017. évi közlemény hangsúlyozza azt is, hogy a gyermekek migrációs okokból történő adminisztratív fogva tartásának mindig összhangban kell lennie az uniós joggal, amelyek kizárólag kivételes körülmények között alkalmazhatóak, így a lehető legrövidebb ideig legyenek fogva tartva, és soha ne börtönökben elhelyezve. Az EMH jelentése szerint az EU több tagállamában törvényesen megengedett a fogva tartás a kísérő nélküli kiskorúak és a családos kiskorúak számára, bár ezt csak végső megoldásként és a gyermek jólétének védelmét szolgáló szigorú biztosítékok mellett hajtják végre.

A tagállamoktól gyűjtött információk főként a tagállamok által létrehozott jogszabályi, politikai és gyakorlati keretekre vonatkoznak. A nem kormányzati szervezetek további anyagai segítenek szemléltetni néhány kihívást.[2]

 

[1] AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK, NO

[2] A jelentéshez a következő nem kormányzati szervezetek adtak hozzájárulást: Eltűnt Gyermekek Európája, az Európai Hontalanság Hálózata, a Vöröskereszt EU Irodája, a Dán Menekültügyi Tanács (KDK), a Gyermekek Nemzetközi Védelme Belgium, a Project Play, a PICUM és a Menekültjogi Európa