Az Európai Migrációs Hálózat

- Célja

Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) célja, hogy a migráció és a menekültügy területén objektív, megbízható és összehasonlítható információkkal lássa el az Európai Unió intézményeit és a tagállamokat, illetve a már létező adatokat, valamint a tagállamoktól származó új információkat rendszerezetten összegyűjtse és tárolja, továbbá azokat nemzeti és közösségi szinten elemezze.

 Az EMH támogatja a jogalkotókat a szakpolitikák, illetve stratégiák meghatározása terén, emellett a nyilvánosság számára is tájékoztatást nyújt jelentések, tanulmányok, ad hoc kérdőívek, szakpolitikai és negyedéves tájékoztatók, illetve a glosszáriuma segítségével.

 Az EMH eredménytermékeiről további tájékoztatást talál az Eredmények menüpont alatt, illetve az EMH központi honlapján.

 Az EMH emellett állandó fórumot is biztosít európai és tagállami szinten a migrációval kapcsolatos szakpolitikai egyeztetéshez. A nemzeti kapcsolattartók rendszeresen együttműködnek és találkoznak egymással, valamint más uniós ügynökségekkel és intézményekkel (Európai Parlament, Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, Frontex).

 Az Európai Migrációs Hálózatot az Európai Bizottság az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjából finanszírozza, a tagállamok társfinanszírozásával.

- Jogszabályi háttere

Az Európai Migrációs Hálózatot – korábbi kísérleti együttműködések alapjait felhasználva – a Tanács 2008/381/EK határozata hozta létre. A határozat megállapítja az EMH feladatait, illetve rendelkezik az EMH nemzeti kapcsolattartó pontjainak a tagállamok által való kijelöléséről.

- Szervezeti felépítése

Az EMH tagjai az Európai Bizottság, valamint az Európai Unió tagállamai és Norvégia nemzeti kapcsolattartó pontjai. A szervezet az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságának irányítása alatt működik.

Az EMH főbb tevékenységeit Irányítóbizottsága határozza meg.  Az Irányítóbizottság tagállamonként egy-egy képviselőből, valamint az Európai Parlament és Norvégia által küldött megfigyelőkből áll, elnöki tisztségét az Európai Bizottság tölti be.

Az Európai Unió tagállamai – Dánia kivételével – saját nemzeti kapcsolattartó ponttal rendelkeznek. Norvégia az EMH társult tagjaként szintén fenntart egy nemzeti kapcsolattartó pontot. Moldova, Örményország, Szerbia, Montenegró, Ukrajna és Georgia megfigyelőként vesz részt az EMH munkájában.

Az EMH  nemzeti kapcsolattartó pontjait a tagállamok kormányai nevezik ki, ezért azok feladatait az egyes tagállamokban különböző intézmények látják el. Nemzeti kapcsolattartó pontként a legtöbbször bel- és igazságügyi minisztériumok, illetve a migrációval, nemzetközi védelemmel és/vagy állampolgársággal foglalkozó speciális kormányzati szervek funkcionálnak, de több tagállamban is kutatóintézmények vagy a Nemzetközi Migrációs Szervezet helyi képviseletei kerültek kiválasztásra.