A nemzetközi védelmet élvező személyek származási országukba történő utazása - Az európai megközelítés áttekintése

Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) által közzétett új összehasonlító tanulmány áttekintést nyújt az EU tagállamai, Norvégia és Svájc tapasztalatairól, valamint meglévő gyakorlatairól olyan nemzetközi védelmet élvező személyek státuszával kapcsolatban, akik származási országukba utaznak, illetve kapcsolatot létesítenek az ország hatóságaival.

Nemzetközi védelmet élvező személy az, aki menekült vagy kiegészítő védelmi státuszt kapott. A nemzetközi védelemben részesült személyeknek bizonyos feltételek mellett joguk lehet a védelmet nyújtó államot utazás céljából elhagyni. Arra is joguk van, hogy származási országukba utazzanak. Ugyanakkor az útlevél megszerzése vagy a származási országba való visszatérés bizonyos esetekben jelezheti, hogy a nemzetközi védelem megítélésének alapja már nem érvényes.

A legtöbb állam a származási országba való utazást olyan jelzésnek veszi, hogy a nemzetközi védelmi státuszra már nincs szükség, mely azt eredményezheti, hogy megvizsgálják az utazás vagy a helyi hatóságokkal való kapcsolatfelvétel célját, és újra elbírálják a nemzetközi védelmi státusz szükségességét. Míg ez a megszüntetési eljárás kezdetét jelentheti, önmagában ritkán volt elegendő a nemzetközi védelmi státusz megszüntetéséhez.

A tanulmány szerint a leggyakoribb utazási okok családtagok meglátogatásával, üzleti utazással, a közeli családtagok betegségével, valamint az esküvőken vagy temetéseken való részvétellel kapcsolatosak. A tanulmányban részt vevő összes tagállam arról számolt be, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeket tájékoztatja a származási országukba történő utazás vagy a hatóságokkal való kapcsolatfelvétel lehetséges következményeiről. A tanulmány arról is beszámol, hogy ezek az országok nehézségekkel szembesültek a származási országokba történő  tényleges utazás és annak a nemzetközi védelmi státuszra gyakorolt hatásával kapcsolatban, mivel a bizonyítékszerzés, és ezen okok vizsgálata összetett feladat.

A védelmi jogállás visszavonása valamennyi államban kihatással lehet a (korábbi) nemzetközi védelmet élvező személy tartózkodási jogára az érintett állam területén, és befolyásolhatja családtagjainak/ eltartottjainak nemzetközi védelmi státusát és tartózkodási jogát is.

 

Az összefoglaló tanulmány angol nyelven, a magyar gyakorlatot bemutató nemzeti tanulmány magyar és angol nyelven is elérhető az alábbi linken: http://emnhungary.hu/szarmazasi-orszagukba-utazo-nemzetkozi-vedelmi-statusszal-rendelkezo-szemelyek-kihivasok-0

 

 

Video