European Migration Network

Új közös EMN-OECD tájékoztató jelent meg a munkavállalási célú migráció innovatív megközelítéseinek feltárásának témakörében.

Hogyan tudnak a tagállamok szembenézni a munkavállalók növekvő mobilitásával az EU-ban?

Az EMH és az OECD új közös tájékoztatója az uniós tagállamok, az EU-n kívüli országok és nemzetközi szervezetek tapasztalatait mutatja be a készségmobilitási partnerségek bevezetésével kapcsolatban. Az új koncepció a szakképzettséggel rendelkezők migrációjának és mobilitásának fenntartható megközelítését támogatja, úgy, hogy a készségek fejlesztése mind a származási, mind a célországok javát szolgálja.

2020. évben a Migrációs és Menekültügyi Paktum hangsúlyozta az új jogi szabályozás létrehozásának fontosságát a munkavállalási célú migráció, a készségek összehangolása és a munkaerőhiány kezelése vonatkozásában.  Az eddig ismeretlen demográfiai változások, a technológiai fejlődés és a munkavállalók növekvő mobilitása miatt a harmadik országokkal kötött készségmobilitási partnerségek az EU-ban tapasztalható hiányok megoldásának lehetőségeként megfontolásra kerülnek. Jelen EMN-OECD tájékoztató a fenti kezdeményezések megvalósításának tapasztalatait mutatja be az EU-ban és azon kívül globálisan.

Több EMN-tagállam számolt be számos olyan kezdeményezésről - a képzést és  mobilitást magába foglaló fejlesztési együttműködési projektekről- melyek biztosítják a készségek fejlesztését, a több érdekelt fél bevonását. A tájékoztatóban bemutatott unión kívüli program közé tartozik az Ausztrália-Csendes-Óceáni Műszaki Főiskola, amely öt különböző csendes-óceáni országban található képzési központtal rendelkezik, amely a régió egész területén kínál szakmai képzést és olyan képesítéseket nyújt, amelyek lehetővé teszik a végzettek számára, hogy Ausztráliában munkavállalási célú migrációs programokban  való részvételre legyenek jogosultak. Ehhez hasonló a koreai munkavállalási engedélyrendszer, amely 16 partnerországgal fenntartott kétoldalú kapcsolatokon alapuló, ideiglenes szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatásra vonatkozik.

A partnerségeket a készségfejlesztés és a munkavállalási célú migráció értékes politikai eszközének tekintik. Egy ilyen szakpolitikai eszköz segíthet a célországoknak a munkaerő-piaci igények kiaknázásában és a migránsok karrierlehetőségének javításában, ezzel egyidejűleg pedig hozzájárulhat a származási országok fejlődéséhez. Emellett azonban, kihívásokkal járó terület.

Az IOM nyolc alapvető előfeltételt sorolt fel egy partnerség sikeréhez, nevezetesen az alábbiakat:

  1. hosszú és középtávú előre tervezést;
  2. a több érdekelt fél részvételével történő megközelítést és a szakpolitika koherenciáját;
  3. a tényeken alapuló, szakpolitikához szükséges adatok rendelkezésre állását;
  4. a helyi szintű fejlesztést és munkahelyteremtést;
  5. a készségek nemzeti szintű és azon kívüli osztályozását és elismerését;
  6. a foglalkoztatás és mobilitás szociális szempontjainak kezelésének lehetőségét;
  7. a migrációs szempontok beépítését;
  8. a költségek csökkentését és megosztását.