Az EMH által kiadott villámjelentések célja, hogy az EMH keretein belül elkészített jelentések és tanulmányok során összegyűjtött információk eredményeiből rövid, témaspecifikus, egyoldalas elemzéseket állítsanak össze a politikai döntéshozók számára.

EMH Villámjelenés: Hogyan befolyásolta a migráció területét a Covid-19 járvány az EU és az OECD-tagállamokban?

A „Hogyan befolyásolta a migráció területét a Covid-19 járvány az EU és az OECD-tagállamokban?” című villámjelentés az Európai Migrációs Hálózat (EMH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közösen készített „A COVID-19 migráció területére gyakorolt hatása az EU és az OECD-tagállamokban” című átfogó Inform főbb kutatási eredményeit mutatja be. A 2020. júliusa és 2021. januárja között megjelent öt Inform legfontosabb eredményeit összefoglaló dokumentum a COVID-19 pandémia hatásairól számol be a migráció különböző területein az EU-tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. Aktualizálja továbbá a már megjelent Informok eredményeit a 2020. december 31-én rendelkezésre állt adatok alapján.

EMH Villámjelentés: Hogyan juthatnak harmadik országbeli állampolgárok uniós tagállami állampolgársághoz?

A „Hogyan juthatnak harmadik országbeli állampolgárok uniós tagállami állampolgársághoz?” elnevezésű villámjelentés az „Út az állampolgársághoz harmadik országbeli állampolgárok számára az EU tagállamaiban” című EMH tanulmány főbb kutatási eredményeit mutatja be. Az egyes EU-tagállamok a harmadik országok állampolgárok uniós állampolgárságának megszerzésére vonatkozó nemzeti szakpolitikáinak feltárásával jelen EMH tanulmány összehasonlító áttekintést nyújt a tagállami jogi keretekről, főbb irányvonalakról és a bevált gyakorlatokról.

EMH Villámjelentés: Melyek voltak a jogalkotás, a szakpolitikák és gyakorlatok új irányvonalai az Európai Unióban a migráció és menekültügy területén 2019-ben?

A „Melyek voltak a jogalkotás, a szakpolitikák és gyakorlatok új irányvonalai az Európai Unióban a migráció és menekültügy területén 2019-ben?” elnevezésű villámjelentés bemutatja az EMH 2019. évi migrációs és menekültügyi éves jelentésének főbb megállapításait. A 2019. évi migrációs és menekültügyi éves jelentés átfogó áttekintést nyújt az uniós és tagállami szintű fejleményekről a bevándorlási és menekültügy számos részterületére vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: legális migráció, nemzetközi védelem, kísérő nélküli kiskorúak és egyéb sérülékeny csoportok, integráció, állampolgárság és hontalanság, határok, vízum és schengeni igazgatás, illegális bevándorlás, ideértve az embercsempészetet, visszatérés és visszafogadás, emberkereskedelem, migráció és fejlődés.

EMH Villámjelentés: Milyen nemzeti védelmi státuszok léteznek az Európai Unió tagállamaiban és Norvégiában?

Az európai szinten harmonizált két védelmi státusz (menekültstátusz és kiegészítő védelem) mellett számos nemzeti védelmi státusz létezik. Noha összehasonlító információk állnak rendelkezésre arról, hogy a tagállamok hogyan kezelik az EU-hoz harmonizált védelmi státuszokat, a nemzeti védelmi státuszokra vonatkozóan hiányosak az információk. A tagállamok és Norvégia nyújtanak-e másfajta védelmet az uniós menekültügyi jogszabályok által szabályozottakon kívül? Ha igen, milyen státuszokkal rendelkeznek és milyen eljárásokat vezettek be a kérelmek feldolgozására? Mely jogi normák vonatkoznak rájuk és hogyan hasonlíthatók össze az európai szinten harmonizált státuszokkal? A „Milyen nemzeti védelmi státuszok léteznek az Európai Unió tagállamaiban és Norvégiában?” elnevezésű villámjelentés bemutatja „A tagállami védelmi státuszok komparatív áttekintése az EU-ban” című összefoglaló jelentés legfontosabb megállapításait.

EMH Villámjelentés: Hogyan kezelik az EU-tagállamok a kísérő nélküli kiskorúak eltűnésének eseteit?

A kísérő nélküli kiskorúak eltűnése egyre inkább a közfigyelem fókuszába került az uniós és tagállami szinten is. Több nemzetközi és civil szervezet is aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kisérő nélküli kiskorúak eltűnését nem mindig a megfelelő módon kezelik. Milyen gyakorlatok és eljárások vannak érvényben az elveszett gyermekekről? Hogyan gyűjtik az adatokat az uniós tagállamokban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban? A „Hogyan kezelik az EU-tagállamok a kísérő nélküli kiskorúak eltűnésének eseteit?” elnevezésű villámjelentés bemutatja a „Hogyan kezelik az EU-tagállamok a kísérő nélküli kiskorúak eltűnésének eseteit” című EMH Inform legfontosabb megállapításait.

EMH Villámjelentés: Származási országukba utazó nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek

A „Milyen gyakorlatot alkalmaznak az EU tagállamai, Svájc és Norvégia a nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek származási országukba történő utazása esetén?” elnevezésű villámjelenés bemutatja a „Származási országukba utazó nemzetközi védelmi státusszal rendelkező személyek: Kihívások, szakpolitikák és gyakorlatok az EU tagállamaiban, Svájcban és Norvégiában” című összefoglaló jelentés legfontosabb megállapításait.